Informatie

Oud papier

Het oud papier wordt door Omrin opgehaald. Daarvoor kunt u de grjze papiercontainer bij de weg zetten. Voor data zie het ophaalschema dat de gemeente heeft verstrekt.