Informatie

Vakantierooster

Het vakantierooster voor het schooljaar 2017-2018:

Herfstvakantie 23-10-17 t/m 27-10-17
Kerstvakantie 25-12-17 t/m 05-01-18
Voorjaarsvakantie 26-02-18 t/m 02-03-18
Paasweekend 30-03-18 t/m 2-4-18
Meivakantie 27-04-18 t/m 11-05-18
Pinksteren 21-05-18
Zomervakantie 23-07-18 t/m 31-08-18

De meeste scholen maken meer uren dan wettelijk verplicht is. Deze overuren mag de
school naar eigen inzicht inroosteren. Wij maken ook meer uren en die overuren gebruiken
we vooral om de kinderen vrij te geven tijdens teamcursussen, teamdagen en
onderwijskundige evaluaties. Via de activiteitenkalender op de website en de nieuwsbrief
worden ouders ruim van te voren geïnformeerd over deze dagen.