0516-514238Buttingasingel 10, 8431 AV Oosterwoldedirectie.buttinga@comprix.nl

Hoe blijft u op de hoogte?

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen, maar wilt u dit dan van te voren melden bij de voorzitter? (Ivonne de Graaf) De vastgestelde data van de vergaderingen van de MR staan op de website. (kopje vergaderingen) Aan het einde van elk schooljaar zal de MR een jaarverslag publiceren op de website waarin in hoofdlijnen te lezen valt waarover de MR en de directie overlegd hebben.