0516-514238Buttingasingel 10, 8431 AV Oosterwoldedirectie.buttinga@comprix.nl

Hoe kunt u lid worden van de MR?

Bij een vacature in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een vacature in de teamgeleding wordt door het team ingevuld.