MR

Links MR

Vereniging Openbaar Onderwijs www.voo.nl
Wet Medezeggenschap op scholen www.infowms.nl
Voor ouders over onderwijs www.5010.nl
Centrum School en Veiligheid www.schoolenveiligheid.nl