MR

De vergaderingen van de MR

De MR komt in elk geval zes keer per jaar bijeen. De vergaderingen vinden plaats op school. Vaak is de directeur aanwezig bij de vergaderingen van de MR, of een gedeelte daarvan. De directeur maakt geen deel uit van de MR. De directeur draagt zorg voor het verstrekken van informatie en het beantwoorden van vragen. Vanzelfsprekend kan hij de MR ook als klankbord gebruiken. De directeur heeft geen stemrecht binnen de MR.  

vergaderdata schooljaar 2017-2018

dinsdag 26 september 2017 19.30 uur
donderdag 9 november 2017 19.30 uur
dinsdag 16 januari 2018 19.30 uur
donderdag 19 april 2018 19.30 uur
dinsdag 19 juni 2018 19.30 uur