0516-514238Buttingasingel 10, 8431 AV Oosterwoldedirectie.buttinga@comprix.nl

Wanneer en hoe benadert u de medezeggenschapsraad?

Als u meer wilt weten over de MR of vragen heeft ten aanzien van beleidszaken of een punt in de vergadering aan de orde zou willen stellen, kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR via ons mailadres mr@obsbuttinga.nl