Nieuws - Aanmoedigingsbedrag Groene School

Zaterdag 13 mei  heeft onze school een aanmoedigingsbedrag van €3000,- ontvangen voor het vergroenen van het schoolplein. Het bedrag werd ons overhandigd op het BROED biodiversiteitenfestival bij Cruydt-Hoeck.
Onze dank gaat uit naar het biodiversiteitsfestival, gemeente Oostellingwerf, Landschapsbeheer Friesland, Gebiedscoöperatie
Zuidoost Friesland en Kening.
Wij zijn er ontzettend blij met deze aanmoediging.

Geplaatst op: 15 Mei 2023

terug