Schoolgids

De school als ontmoetingsplek 

Voor u als ouder is het belangrijk om te weten wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. We hebben in de schoolgids die voor u ligt beschreven hoe wij op obs Buttinga werken en wat onze doelen en uitgangspunten zijn. 

We hebben in het schooljaar 2019-2020 weer bevestigd gekregen dat een school een ontmoetingsplek is. Het thuisonderwijs werkte wel, maar toch missen de kinderen school. Omgaan met hun klasgenoten, samen spelen en werken. De vakken zoals taal, rekenen en spelling zijn belangrijk. Maar om dat te kunnen ontwikkelen zijn ook andere vaardigheden nodig. Dat kan je veel beter oefenen met anderen samen. Op school ontmoeten we elkaar. 

De komende jaren zetten wij in op duurzaamheid. Dit begrip kan ruim worden geïnterpreteerd. Hoe gaan wij om met milieu en onze omgeving? Hoe kunnen wij leerlingen duurzame vaardigheden aanleren? En hoe kunnen wij aan een cultuur bouwen waarbij we op een duurzame manier kunnen ontwikkelen, innoveren en experimenteren? 

Schoolgids 2020-2021