Informatie

Continurooster                      

Sinds het schooljaar 2016-2017 werken we op OBS Buttinga met andere schooltijden.

Het is prettig als duidelijk is welke afspraken we hanteren rondom de lunch. Daarom heeft de werkgroep ‘Andere Schooltijden’  een aantal afspraken op een rijtje gezet, die ook een antwoord zijn op vragen die op de informatieavond over het continurooster gesteld zijn, of later bij de enquête.

We verwachten dat deze afsprakenlijst bij zal dragen aan een prettige lunchtijd op de schooldagen.

Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen alle dagen van 08:30 u. tot 14:15 u. Voor ouders met leerlingen in groep 1 kunnen de schooltijden afwijken. Dit gebeurt samenspraak met de leerkracht.

Lunchtijden

  • De groepen 1 t/m 8 lunchen van 11:45 tot 12.00 u. en gaan aansluitend een half uur naar buiten.

N.B.: We zullen soepel omgaan met de lunchtijd, indien leerlingen iets meer tijd voor de lunch nodig hebben.

Lunch

  • De kinderen nemen (naar behoefte) hun eigen (brood)lunch mee naar school, verpakt in een broodtrommeltje  en een drinkbeker (c.q. pakje) voorzien van naam
  • De tas met het eten en drinken blijft in de tas aan de kapstok (indien noodzakelijk/wenselijk  kan gebruik gemaakt worden van de (nieuwe) [1] koelkast in het handvaardigheid lokaal)

Rondom de lunch

  • Voor het eten wassen we onze handen
  • Er is een stiltemoment voor het eten
  • De leerlingen eten aan hun eigen tafel
  • De leerkracht stimuleert de kinderen hun meegebrachte lunch op te eten. Niet opgegeten brood wordt terug naar huis meegenomen
  • Na het eten worden de tafels door de klassendienst afgeruimd, daarna gaan de leerlingen naar buiten.

Medicatie

Het schoolbestuur hanteert een protocol medische handelingen op school. Dit protocol is leidend bij het maken van afspraken tussen ouders en school. Het protocol staat op de website van de school (onder punt  informatie)

Verantwoordelijkheden

  • De school is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken rondom de lunch en de pauzes (incl. pleinwacht)
  • De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van de lunch en het doorgeven van mogelijke diëten, medicijngebruik en eventuele wijzigingen.