0516-514238Buttingasingel 10, 8431 AV Oosterwoldedirectie.buttinga@comprix.nl

Buiten Schoolse Opvang (BSO)

BSO arrangement

Vanaf het schooljaar 2007/2008 zijn basisscholen verplicht de aansluiting tussen opvang en onderwijs te organiseren. Dit houdt in dat kinderen in of nabij de school voorschools kunnen worden opgevangen vanaf 7.30 uur en na school tot 18.30 uur. Ook tijdens vrije- of studiedagen en vakanties is er professionele kinderopvang mogelijk. Professionele leidsters en/of gastouders vangen de kinderen op.
Wij hebben voor onze school een overeenkomst afgesloten met de geregistreerde kinderopvangorganisatie SKCN en gastouderbureau Silke.  
U kunt via www.dagendou.nl  en op www.gob-silke.nl en meer informatie vinden over buitenschoolse opvang.

Mogelijkheden voor BSO in Oosterwolde

In Oosterwolde zal BSO mogelijk zijn op
BSO De Wigwam Weemeweg 14 8431 LV Oosterwolde
Dag en Dou, Bareldsburglaan 4, 8431 AM Oosterwolde
En via gastouderopvang Silke

U bent niet verplicht om bij deze organisaties kinderopvang te regelen. 

N.B. in het algemeen is het zo dat de kinderopvangorganisatie zorgt voor het vervoer van uw kind van school naar de kinderopvang. Dit is in de tarieven berekend. U brengt zelf uw kind vanaf huis naar de voorschoolse opvang en haalt uw kind op van de naschoolse opvang.