0516-514238Buttingasingel 10, 8431 AV Oosterwoldedirectie.buttinga@comprix.nl

Als u uw kind gaat aanmelden bij onze school dan vult u eerst het formulier verzoek tot inschrijving in. Dat kan naar school gemaild buttinga@comprix.nl of gebracht worden. Het inschrijfformulier volgt later.

De formulieren 02 en 08 heeft de school altijd nodig om uw kind te kunnen inschrijven.

Daarnaast heeft de school een kopie nodig van het burgerservicenummer.