0516-514238Buttingasingel 10, 8431 AV Oosterwoldedirectie.buttinga@comprix.nl

Wat is het doel van een Medezeggenschapsraad (MR)?

De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad te hebben. De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak.

Binnen de MR worden de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR werkzaamheden gaan met name om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur of de schooldirectie doet. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemming- en adviesbevoegdheid.

Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan, en deze behartigd. We streven hierbij kwaliteitsbevordering na. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte kunnen zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.