MR

Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?

De raad bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR uit drie personeelsleden en drie ouderleden.
De samenstelling van de MR is in de schoolgids beschreven.

Namens de ouders zitten in de MR:

  • Ivonne de Graaf - voorzitter
  • Albert Bijl
  • Christie Scheffer

Namens het team zitten in de MR:

  • Ina van der Heide - secretaris
  • Anita Zwier
  • Moniek Wolters