0516-514238Buttingasingel 10, 8431 AV Oosterwoldedirectie.buttinga@comprix.nl

Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?

De raad bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR uit drie personeelsleden en drie ouderleden.
De samenstelling van de MR is in de schoolgids beschreven.

Namens de ouders zitten in de MR:

  • Sjouke Wijnsma- voorzitter
  • Agnes Dokter
  • Debbie de Kock

Namens het team zitten in de MR:

  • Ina van der Heide - secretaris
  • Janette Lacroix
  • Tess Mensing