0516-514238Buttingasingel 10, 8431 AV Oosterwoldedirectie.buttinga@comprix.nl

De vergaderingen van de MR

De MR komt in elk geval zes keer per jaar bijeen. De vergaderingen vinden plaats op school. Vaak is de directeur aanwezig bij de vergaderingen van de MR, of een gedeelte daarvan. De directeur maakt geen deel uit van de MR. De directeur draagt zorg voor het verstrekken van informatie en het beantwoorden van vragen. Vanzelfsprekend kan hij de MR ook als klankbord gebruiken. De directeur heeft geen stemrecht binnen de MR.