0516-514238Buttingasingel 10, 8431 AV Oosterwoldedirectie.buttinga@comprix.nl

Wat is het verschil met de oudervereniging?

Het eerste verschil is dat de MR een wettelijke bevoegdheid heeft en de oudervereniging niet. Verder houdt de oudervereniging zich bezig met de praktische zaken op school, zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school. De oudervereniging kan de MR uiteraard adviseren en de oudergeleding van de MR kan de oudervereniging om advies vragen.